CENNIK

Wynagrodzenie ustalane jest w  każdej sprawie indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy, koniecznego nakładu pracy, przewidywanego czasu trwania sporu sądowego.

Kancelaria oferuje następujące systemy rozliczeń:

  • system godzinowy – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac
  • system ryczałtowy – ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.


Nie stosuję systemu wynagrodzenia uzależnionego wyłącznie od wyniku sprawy.

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy może zostać rozłożone na raty. W uzasadnionych wypadkach możemy również odroczyć termin płatności wynagrodzenia.

W przypadku porad prawnych koszt jednorazowej porady ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od poruszonej materii.