Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Wolność to prawo czynienia wszystkiego, czego ustawy nie zabraniają, Monteskiusz

Oferuję doradztwo oraz kompleksową obsługę w szczególności w zakresie:

  • reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • sporządzania odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych,
  • reprezentowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzania odwołań od decyzji urzędów skarbowych,
  • prowadzenia spraw z zakresu Ordynacji Podatkowej,
  • prowadzenia postępowań administracyjnych,
  • sporządzania pism, odwołań, zażaleń, skarg (w tym na bezczynność organów administracji publicznej) do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.