Prawo karno-skarbowe

Prawo karne skarbowe

Kat występuje zazwyczaj w masce – sprawiedliwości, Stanisław Jerzy Lec

Sprawy karno-skarbowe najczęściej związane są z tematyką prawa podatkowego. Często są jednocześnie prowadzone dwa postępowania: podatkowe i karne. Kancelaria świadczy unikalną obsługę w jednym miejscu, przez jedną osobę, bez konieczności zasięgania pomocy prawnej oddzielnie u adwokata i doradcy podatkowego. W ramach jednej kancelarii adwokat reprezentuje klientów w postępowaniach przed:

 • sądami oraz prokuratorami,
 • policją,
 • urzędami skarbowymi,
 • inspektorami kontroli skarbowej,
 • urzędami celnymi oraz innymi finansowymi i niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego, dotyczących odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe – w szczególności przestępstwa i wykroczenia skarbowe, takie jak:
 • oszustwa podatkowe,
 • firmanctwo,
 • podanie nieprawdy w deklaracji,
 • nierzetelne prowadzenie ksiąg,
 • wadliwe prowadzenie ksiąg,
 • nieprowadzenie ksiąg,
 • niepobranie przez płatnika podatku,
 • niewpłacenie przez płatnika podatku,
 • uchylanie się od opodatkowania.