Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Kiedy wam się leje, dobrze, że nam choć kapie, Publilius Syrus

Jedną z dziedzin świadczonych usług jest prawo podatkowe. Prowadzę obsługę prawną w zakresie podatku od towarów i usług / VAT /, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. Proponowane usługi obejmują m.in.:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązku podatkowego,
  • kontrolę i badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych,
  • reprezentację przed organami podatkowymi w zakresie postępowań kontrolnych i wyjaśniających,
  • reprezentację przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie skarg, zażaleń i odwołań oraz innych pism w toku kontroli i postępowań,
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.