Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wysiłek jest na początku rzeczą przykrą, lecz przynosi chlubne zwycięstwo
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego,
  • przygotowanie oraz analiza i opiniowanie umów o pracę,
  • sporządzanie oraz analiza i opiniowanie regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy oraz innych aktów prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentów kadrowych,
  • doradztwo w zakresie naruszenia praw pracowników,
  • reprezentacja pracowników oraz pracodawców przed sądami, w szczególności w sprawach o mobbing i dyskryminację, przywrócenia do pracy, wypłaty odszkodowań,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy.