adwokatProwadzę indywidualną kancelarię adwokacką na terenie miasta Pruszkowa. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, podatkowego, administracyjnego, karno-skarbowego i karnego. Zdobyta wiedza oraz umiejętności niezbędne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilnego, rodzinnego i administracyjnego pozwalają sprostać wymogom reprezentacji klientów przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz ZUS na najwyższym poziomie merytorycznym. Znajomość prawa podatkowego w połączeniu z prawem karnym daje nieograniczone możliwości obrony interesów klientów, również na gruncie prawa karno-skarbowego bez konieczności sięgania po pomoc prawną odrębnie do adwokata i doradcy podatkowego.

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyłam prawo oraz dwuletnie Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Biegle posługuję się językiem niemieckim. Współpracuję z adwokatami na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Doskonale znam i rozumiem sprawy moich klientów, traktując każdą z nich w sposób wnikliwy i indywidualny, w pełni oddając swoje zaangażowanie w każdą z nich.