Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Mali cierpią gdy duzi żyją w niezgodzie

Sprawy rodzinne są niezwykle delikatną materią, dlatego też prowadzenie takiej sprawy wymaga nie tylko profesjonalnej pomocy prawnej ale również wsparcia oraz zrozumienia na całym etapie postępowania. Prowadzę sprawy o:

  • podwyższenie/obniżenie alimentów,
  • wykonywanie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
  • rozwód i separację,
  • podział majątku,
  • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa,
  • postępowanie w sprawach nieletnich,
  • rozwiązanie przysposobienia.